REJESTRACJA SPÓŁKI NA CYPRZE

W związku z najnowszymi zmianami, jakie wniósł tzw. Polski Ład, polscy przedsiębiorcy coraz częściej rozważają prowadzenie działalności gospodarczej na Cyprze.

Serwis NaszCypr.pl reprezentuje najlepsze cypryjskie kancelarie podatkowe. Nasi Klienci mogą liczyć na kompleksowe wsparcie w zakresie działalności w Republice Cypryjskiej. U nas nie tylko zarejestrujesz działalność na Cyprze, ale uzyskasz też pomoc we wszelkich innych kwestiach związanych z jej prowadzeniem, np. obsługę korespondencji, konsultacje z prawnikiem, czy wsparcie tłumacza przysięgłego na Cyprze i za granicą.

DLACZEGO WARTO ZAREJESTROWAĆ SPÓŁKĘ NA CYPRZE?

Republika Cypryjska to państwo znajdujące się we wschodniej części Morza Śródziemnego, na styku szlaków handlowych Europy, Afryki i Azji. Cypr jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 roku i stanowi jeden z korzystniejszych krajów pod względem planowania podatkowego.

Spółka na Cyprze – zalety
Cypr od dawna jest nazywany „rajem podatkowym” i cieszy się popularnością wśród przedsiębiorców z Polski. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest niezwykle
korzystny system podatkowy.
• Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi na Wyspie Afrodyty zaledwie
12,5%
• Istnieje również możliwość niepobierania zryczałtowanego podatku od wypłaty należności licencyjnych na rzecz licencjodawców zagranicznych, a także zwolnienie podatkowe od wypłaty dywidendy pomiędzy spółkami w ramach struktury holdingowej.
• Podatek od zysków kapitałowych: 20% – dotyczy tylko dochodów z nieruchomości Położonych na Cyprze
• Podatek u źródła (dochód z odsetek): 0
• Podatek u źródła (dywidendy): 0
• Sprzedaż papierów wartościowych, instrumentów finansowych, udziałów w spółkach itp. jest zwolniona z opodatkowania CGT
• Stawki VAT:
– Stawka standardowa:19%
– Stawki mniejsze: 5% i 9%
– Stawka zerowa: 0%
• Social insurance (odpowiednik polskiego ZUS): od ok. 100 Euro
miesięcznie
• Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania: ponad 50
• Dyrektywy EU: Tak, łącznie z Parent-Subsidiary Directive oraz Interest & Royalties Directive
• Rok obrachunkowy: rok kalendarzowy
• Interpretacje podatkowe z urzędu skarbowego: możliwe
• Rejestracja do VAT: Dobrowolnie. Obowiązkowo tylko wówczas, gdy przychód z działalności podlegającej VAT przekroczy EUR 15,600 za rok.
• Rejestracja do VIES: dobrowolna
• Annual levy: każda zarejestrowana spółka (także spółki nieaktywne) ma
obowiązek corocznej opłaty rządowej, tzw. annual levy w kwocie 350 euro.

SPÓŁKA NA CYPRZE – REZYDENCJA PODATKOWA

Spółka staje się rezydentem podatkowym Cypru, jeżeli co najmniej jeden (1) dyrektor jest rezydentem podatkowym Cypru. Pozostali członkowie zarządu mogą być obecni na spotkaniach osobiście lub przez telefon. Istnieje możliwość powołania dyrektora (rezydenta) za pośrednictwem naszej kancelarii.
Spółka będąca rezydentem podatkowym Cypru jest opodatkowana na Cyprze. Nie ma znaczenia tutaj, czy dochody zostały wygenerowane na Cyprze lub poza Cyprem.

CYPR – SYSTEM PRAWNY

System prawny Cypru jest bardzo stabilny i bazuje na prawie angielskim.
Niskie opodatkowanie, w szczególności dla nierezydentów, stanowi kluczowy atrybut gospodarki, zachęcającym inwestorów z całego świata.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I POUFNOŚĆ

Na Cyprze nie obowiązuje minimalna i maksymalna wysokość kapitału zakładowego i nie istnieje obowiązek faktycznego pokrycia kapitału zakładowego. Spółka musi posiadać co najmniej jednego dyrektora i sekretarza. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie z usług nominowanych oficerów. Otwieranie firmy na Cyprze wiąże się z jeszcze jedną zaletą:
poufnością. Beneficjenci rzeczywiści nie widnieją w żadnych publicznych rejestrach. Zamiast UBO znajdują się w nich nominowani oficerzy.

NOMINOWANI UDZIAŁOWCY, DYREKTORZY I SEKRETARZE

Korzystanie z ich usług na Cyprze jest bardzo powszechne i istnieją dedykowane firmy na Cyprze, które świadczą takie usługi. Na podstawie umowy zwanej jako trust deed beneficjenci rzeczywiści przekazują swoje udziały nominalnym oficerom, którzy wpisywani są do rejestru jako udziałowiec. Co ważne, nominowani oficerowie nie prowadzą spraw spółki, jedynie działają na zlecenie rzeczywistego właściciela spółki. To rzeczywistemu udziałowcowi przysługują wszystkie korzyści (m.in. dywidendy).

REJESTRACJA NOWEJ SPÓŁKI


Rejestracja nowej spółki LTD (sp. z o.o.) na Cyprze

  Wysyłasz do nas dowód tożsamości, dokument potwierdzający adres zamieszkania (np. rachunek za prąd), oraz CV.

   Podajesz nam kilka propozycji nazwy spółki oraz opis jej planowanej działalności

  Akceptacja nazwy spółki przez Urząd i rejestracja spółki.

   Rozpoczęcie działalności


ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

GOTOWE SPÓŁKI


Zakup gotowej spółki LTD (sp. z o.o.) na Cyprze

  Nie czekasz, aż firma zostanie zarejestrowana na Cyprze i rozpoczynasz działalność „od ręki”

  Najszybszy sposób na rozpoczęcie działalności

  Gotowe spółki istnieją stosunkowo krótko, nie prowadziły wcześniej działalności i zostały zarejestrowane w celu ich późniejszej sprzedaży


ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY
KSIĘGOWOŚĆ REJESTRACJA SPÓŁKI  GOTOWA SPÓŁKA
od 99 EUR/kwartał - do 10 transakcji rejestracja spółki gotowa zarejestrowana spółka
od 149 EUR/kwartał - od 11 do 50 transakcji sporządzenie niezbędnej dokumentacji uruchomienie działalności w ciągu 1 dnia
od 249 EUR/kwartał - od 51 do 100 transakcji zgłoszenie w US / VAT spółka zgłoszona w US / VAT
od 349 EUR/kwartał - od 101 do 200 transakcji 1,590 EUR  2,990 EUR
ZAMÓW ONLINE ZAMÓW ONLINE ZAMÓW ONLINE
ZAINTERESOWANY?

Pobierz broszurę informacyjną i skontaktuj się z biurem NaszCypr.pl

Procedura rejestracji nowej, lub zakupu gotowej spółki cypryjskiej może być przeprowadzona zdalnie przez internet - nie musisz przylatywać na Cypr w celu dopełnienia formalności.